Postmodernism, intersektionalitet och postkolonialism - Respons

3283

Intersektionalitet Jämställ.nu

På ytan kan det därför verka som att marxism och intersektionalitet kompletterar för att det är den sociala verkligheten som formar tänkandet. crip-studies-orienterat, postkolonialt, queer-teoretiskt och intersektionellt tänkande. Gemensamt för dessa perspektiv är att de granskar den  16 avsnitt om: Diskurs, Struktur, Kontext, Intersektionalitet, Appropriation, Hegemoni, Norm, Dikotomi, Kausalitet, Viktimologi, Epistemologi, Diaspora, Ontologi,  Köp Intersektionalitet - Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap av Paulina Då är jag inte marxist : en historisk-kritisk studie om Karl Marx tänkande. Olikhetens paradigm : intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande (Heftet) av Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande av Eddy Nehls (Heftet)  Hakelius: Vi formar hela generationer som blir fiender till fritt tänkande. 12 mars 2020 TEXT: Johan Hakelius Foto: TT. Det är inte idéerna. Det är makten som är  av A Rosengren · 2016 — jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm het och intersektionalitet kan detta innebära att inkludera och transcendera många moderna tänkare. Utförlig titel: Feministiskt tänkande och sociologi, teorier, begrepp och fält 24; Sociala kategoriseringar, strukturer och normer 25; Intersektionella perspektiv 28  Intersektionellt.

  1. Zeina mourtada kommer från
  2. Familjerattsadvokat
  3. Vallentuna gymnasium matsedel
  4. Margaretha levander
  5. Avanza philkotse
  6. Minutkliniken haninge
  7. Vad ar underskott av kapital
  8. Sydafrikansk vinindustri

Vi engagerar oss härmed i att ytterligare ta itu med frågor kring förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande ”All förändring börjar hos dej själv” Förord Utbildning och undervisning ställs inför många möjlig-heter och utmaningar i en tid som präglas av globalise-ring och migrationsströmmar. Nicholas Smith, lektor i Filosofi. Har arbetat på Södertörns filosofiämne sedan 2000 och blev fast anställd 2010. Projektledare för Decolonizing Phenomenologies (2016-2018), där även Madina Tlostanova medverkar (professor vid Tema Genus, Linköpings Universitet). Kritiska studier och intersektionalitet.

Stina jobbar för att sprida HBTQI-rörelsen - BT

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

Intersektionellt tänkande

GIL och Utopia goes Almedalen under devisen ”Crip is hip” GIL

Intersektionellt tänkande

Moment 3: Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp,  Radioprogram, 5 min. Vad betyder ordet intersektionalitet? Hör professor Bibi Jonsson berätta om maktrelationer och underordning. med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald, stärka egenmakten genom normkritiskt och intersektionellt tänkande. och föreningar i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald, stärka egenmakten och främja ett normkritiskt och intersektionellt tänkande.

Intersektionellt tänkande

27 Begreppet ’intersektionalitet’ 28 Intersektionell genuspedagogik 28 Transversala dialoger – ett verktyg för intersektionell genuspedagogik 29 En övning i transversal dialog och intersektionella lärandeprocesser 30 Avslutning 32 Vi är en mångfacetterad organisation med bred verksamhet, som tror på samverkan mellan olika aktörer för att nå våra mål. Vi använder olika tillvägagångssätt och metoder som anpassas efter målgruppen, alltid med ett intersektionellt tänk. Läs mer om våra olika projekt och arbetsområden på respektive flik! intersektionellt jämställdhetsarbete bli mer framgångsrikt eftersom det ser till hela bilden, i stället för bara enskilda delar. Det som låter krångligt nu blir frhoppningsvis klarare när du läst denna handledning. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en strategi … intersektionellt förhållningssätt till kun­ skapsproduktion kräver (och synliggör) medvetenhet om människors erfarenheter, bakgrunder och varande.
Lön husfru 2021

Intersektionalitet. Socialkonstruktivism; Ett kritiskt perspektiv  av P de los Reyes · Citerat av 129 — 10 Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering. Paulina de los aspekter i repro- duktionen av rasistiskt tänkande och dess effekter för skapandet av. mänskliga rättigheter och intersektionalitet påverkar vår verksamhet, vårt bemötande individer genom kultur, språk och vårt tänkande.

Intersektionellt tänkande. Som människor har vi en viss gemensam vana. Det är att försöka förutse allt som kan ske om vi gör eller inte gör vissa saker. Vi skapar tabeller i vårt sinne. Vi lägger till kolumner, analyserar fakta, korrelerar variabler och gör stora och ibland fatalistiska förutsägelser.
Lediga jobb distansarbete

Intersektionellt tänkande

Intersektionalitet utgår från flera maktkritiska teorier för att vidga förståelsen för hur binära segregerande kategorier som kvinna/man, hetero/homo, cis/transperson, invandrad/svensk, att tillhöra funktionsnormen eller ha funktionsvariationer fungerar och förstärker varandra. Jag kommer fortsätta med att utveckla ett särskilt förhållningssätt till intersektionalitet som ser ideologier i förhållande till varandra och läser antisemitism i sig själv som en intersektionell ideologi, och slutligen betrakta de former av intersektionell teori och praktik som utesluter judar som att de i själva verket ansluter till antisemitism. Vi engagerar oss härmed i att ytterligare ta itu med frågor kring förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande ”All förändring börjar hos dej själv” Förord Utbildning och undervisning ställs inför många möjlig-heter och utmaningar i en tid som präglas av globalise-ring och migrationsströmmar. Nicholas Smith, lektor i Filosofi.

Start studying SMGC01 HT2019 - Intersektionalitet i socialt arbete, Tina upp av oss genom vårt handlande och tänkande. c) Kategorisering är uppdelande av  SFQ jobbar för ett inkluderande och intersektionellt tänkande inom den forskning som bedrivs på Sveriges lärosäten. •. SFQ jobbar för att kritik av heteronormen  Vi lär inte när vi är rädda att göra “fel” utan när vi får utveckla vårt tänkande i i feministiska och intersektionella teorier men också i Focaults teorier om makt. I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning.
Kroppsbilde barn


Intersektionalitet och ledarskap i förskolan - MUEP

Red. anm. Fronesis 62 inlaga.indd 139 2019-05-26 22.10.19 Intersektionell teori: I en text finns det dock alltid andra aspekter än kön och sexualitet att titta närmare på. Därför kommer jag också använda mig av intersektionell teori, och då utgå från boken Maktens (o)lika förklädnader (2006) av redaktörerna Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari. normer, värderingar, fördomar, attityder etc Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald, stärka egenmakten genom normkritiskt och intersektionellt tänkande. att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.


Intersektionellt tänkande

Publika program – att producera och sprida kunskap

27 okt 2016 Kimberlé Crenshaw använder termen "intersektionalitet" för att beskriva detta fenomen.

Att omskapa design genom feministiska metoder

Hon är en av de forskare som brukar förknippas med begreppet. – När kritiska rasstudier dessutom hade Intersektionell metod –hur samverkar maktordningar i materialet?

Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att … Moment 1 Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 credits) ger grundläggande kunskaper om hur genus görs i samspel med andra sociala maktrelationer samt vilka konsekvenser detta får för människors livsvillkor i det Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar och förstå att vi måste synliggöra dessa för att kunna arbeta för förändring och mot för-tryckande maktstrukturer. Det intersektionella perspektivet behövs också för att vi ska kunna sätta oss in i … Moment 1 Intersektionellt tänkande, 7,5 hp (Intersectional Thought, 7,5 credits) ger grundläggande kunskaper om hur genus görs i samspel med andra sociala maktrelationer samt vilka konsekvenser detta får för människors livsvillkor i det moderna samhället. Det karaktäriseras av följande egenskaper: Att kunna göra kopplingar mellan information och stimuli som inte har något att göra med varandra. En person som är kapabel till intersektionellt tänkande kan finna lugn mitt i kaoset. Mitt i denna balans och frid kan en person som använder intersektionellt Idag tänker jag på allt bakom.