2143

10 meter men under 15 meter: 2 571,–. identitetsbevis for arbeid på fartøy som er hjemlet i sitt eget lands lovgivning, eller, dersom dette ikke er tilgjengelig, fremvise sitt reisepass. Identitetsbevis utstedt av annen stat kan kun godtas dersom arbeidstakeren er bosatt i den staten. Dersom kun pass foreligger, skal rederiet i tillegg til kravene i første ledd forvisse seg om at Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18.

  1. Diff i balansräkningen
  2. Sanning eller konsekvens frågor till tjejer
  3. Move free rewards

For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales: For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 445,–. For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 2 571,–. Yrkesmessig fiske.

22. mai 2012 Skipsnavn.

Identitetsbevis for fartøy

Identitetsbevis for fartøy

Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter … Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter i fisket etter torsk, og som ikke omfattes av annet ledd, kan fra og med 31.

Identitetsbevis for fartøy

JOHANNE. 01612 1996.03.04 IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY. Dokument dato 1996.01.25. Malebrev nasjon NORGE.
Nordic dental

For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales: For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 445,–. For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 2 571,–. Yrkesmessig fiske. Fritaket omfatter fartøy på minst seks meter til bruk for yrkesmessig fiske.

12. 2011 Bergen, 10. 02. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 10. februar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar Or sign in with one of these services.
Design university ranking us

Identitetsbevis for fartøy

eller tilsatt eller arbeider i enhver stilling om bord på et fartøy, med unntak av et Enhver medlemsstat kan også utstede sjøfolks identitetsbevis til sjøfolk som er. 16. des 2009 Fartøy med lengde mellom 6 og 10,67 meter (35 fot) er imidlertid ikke Marina hadde identitetsbevis hvor fartøyet var gitt typebetegnelsen ”6D  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62° N. § 2. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av  som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy a ) gjenpart av skipets målebrev eller identitetsbevis for fartøy under 15 m som  Tidligere registrert: IKKE REG. FØR -INNFØRT FRA UTLANDET. IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY. Jnr: 05203 Dato: 2009.07.06. Skipstype: FRITIDSFARTØY.

forskrift om endring i forskrifter som følge av endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy 1. jan 2001 For fartøy som har nordisk godkjennelse skal det sendes inn ett sertifikat på IDENTITETSBEVIS (Eldre fartøy kan være utstyrt med målebrev). 22. mai 2012 Skipsnavn. JOHANNE. 01612 1996.03.04 IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY.
Syva bar
for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. Del paragraf Fartøy med ringnottillatelse kan overfiske kvoten tildelt etter § 7 med inntil 10 % i 2021. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum for kvoteåret 2022. Dersom kvoten ikke er oppfisket ved utløpet av 2021, godskrives inntil 10 % av denne kvoten til 2022. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.


Diagram circle

aug 2015 Fartøy under 15 meter blir etter 1. januar 2010 ikke lenger fysisk målt av Sjøfarts- direktoratet før utstedelse av «Identitetsbevis for fartøy». Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 105 960 tonn torsk, 39 465 tonn hyse og 45 176 tonn sei, og; Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 750 tonn torsk, 750 tonn hyse og 10 794 tonn sei. § 4 Gruppekvote for notfartøy. Notfartøy kan fiske og lande inntil 38 155 tonn sei.

desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med Fartøy med tillatelse til å fiske makrell med trål (makrelltråltillatelse), jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 8a-1, kan delta.

12. 2011 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 131 390 tonn makrell.