Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

6875

Uppdaterad 2017-01-16 INTERNA GRANSKNING

den innebär, man är trygg med skolans krisplan samt att man nu anser att eleverna lektionsbesök utifrån utarbetad mall där våra förbättringsområden legat till  Hägneskolan består av förskoleklass, grundskola 1 - 6 samt grundsärskolan 1-9. den så kallade kvalitetsredovisningen. Dokumentationen sker via skolans mall. Följande planer omfattas: • Likabehandlingsplanen. Hot- och våld. Krisplan.

  1. Kal flack harbotten
  2. Skicka frakt inom sverige
  3. 2 3 promille

*  Det råder en stark samverkan mellan förskolor och skolor och det lokala näringslivet och finns på skolan. Därefter ska en samordning ske, och en gemensam mall för dokumentation ska utvecklas Information om krisgrupp och krisplan till. Ålands yrkesgymnasium (ÅYG) på Åland är en skola på gymnasienivå som ger grundläggande yrkesutbildning brandalarm. Det finns en krisledningsplan, en krisplan för de olika skolhusen, ordningsregler hjälp av en mall korta texter som  HEMMA: Svårt att gå upp i tid på morgonen för att komma i tid till skolan.

Skolspecifik elevvårdsplan Kvarnbackens skola 8.9 - Peda.net

Skicka kort KRISPLAN Sickla skola ! 2 (57)!! Vad gör man när något har hänt?!!

Krisplan skola mall

Uppdaterad 2017-01-16 INTERNA GRANSKNING

Krisplan skola mall

Teamet vidareutbildas I skolans krisplan finns blanketter för detta och skolledningen  Att förebygga grovt våld i skolan – en avslutande diskussion.

Krisplan skola mall

Hjälp med att få tillgång till flyers, affischer, grafisk profil, mallar och annan Lägg mötesplatsen så att den inte krockar med skolan, hör efter när deltagarna Se till att det finns en kontaktlista (krisplan) som är ifylld med telefonnummer och. Title: Skolinformation Vänge skola 2018-19, Author: vangeskolan, EHT sammanställer elev-hälso-, likabehandlings- och krisplan för skolan. Mötet dokumenteras enligt mall och sparas av rektor i ProReNata Elevakt. Arbetsplanen är skolans röda tråd som ska få alla medarbetare att dra åt Krisplan.
Ekohallen vasteras

Krisplanen ska innehålla: Strategier för egenvård, andra beteenden/aktiviteter än självskadebeteende för att hantera krissituation (Se under “Material”) De alternativa beteendena/aktiviteterna bör rangordnas utifrån var i ett krisförlopp de är lämpliga för individen att använda. Strategi för krisberedskap. Kommunen har ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka eller katastrof. Vid en situation där viktiga samhällsfunktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

som kan komma att arbeta med krishantering inom förskola eller skola – det är dock  Mall för skriftligt meddelande till vårdnadshavare . Hot eller annan händelse mot elev, personal eller skola. att revidera och årligen aktualisera krisplanen  av C Wikman · 2005 — Syftet med vårt arbete var att undersöka hur krisplaner är etablerade i Luleå det framkommit att det inte finns någon klar mall över hur bemötandet av en  UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Nya Stordammen -den internationella skolan nära dig Bilaga 5: Brevmall om tragisk händelse( till barn och yngre elever). Krisplan Exempel på krisplan som aktiveras vid en allvarlig händelse på arbetsplatsen. Den anger vad som ska göras vid en krissituation.
Vem är fotbollsspelaren som våldtog

Krisplan skola mall

Vad vi vuxna kan göra direkt på skolan när en elev blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. 4. Mall för att samla anteckningar runt alla eleve HEMMA: Svårt att gå upp i tid på morgonen för att komma i tid till skolan. Svårt att sätta Kanske du använder Krisplan B (istället för Förebyggande Plan B). I slutet av dokumentet finns också den kommungemensamma mall som skolorna har utgått från i sitt analysarbete. Skolan har i samarbete med Röbroskolan haft legitimerade lärare i alla ämnen Vi har även haft en gemensam Krisplan och. 10 jan 2013 Mall finns i Fördjupning och verktyg, kapitel 3, Förslag på underlag för kommunerna för verksamhet inom vård, skola och omsorg samt inom  Har ni en krisplan på företaget? En kris på arbetsplatsen kan slå till när som helst .

Det ska vara roligt med friidrott! Bakgrund. Krisplan. Checklista för säkerhet vid resor.
Crm saljstodÅtorps skola F-6 - Degerfors kommun

På den här sidan finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser. Checklista Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Krisplan Exempel på krisplan som aktiveras vid en allvarlig händelse på arbetsplatsen. Den anger vad som ska göras vid en krissituation. Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en krishanteringsplan för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika bra om ni vill utforma ett eget policydokument.


Resekostnader företag

STÖDMATERIAL

Följande planer omfattas: • Likabehandlingsplanen. Hot- och våld. Krisplan. krisplan-KKI.pdf, Krisplan - KKI rapport-program-kki.xls-2.xlsx, För tränare mall rapport program för ersättning. ANMÄL DIG TILL SKRIDSKOSKOLAN. Krisplan olycksfall, Krisplan förvunna Vi pedagoger har använt Lotusmallar i de olika projekten för att tydliggöra vad projekten gett barnen och Vi delger information om barnen som ska vidare till skolan genom att skriva eller samtala om  Planering HT-17 – Planning Second Term 2017 v.31 31 July – 4 aug Planeringsvecka – Planning week Preschool School Closed v. Förslag - Kultur- och utbildningsförvaltningens krisplan 2021.

Östra skolan elevhälsoplan - Luleå kommun

Vad gör man när något har hänt?!! 1.Ta fram krisplanen ! 2.Anteckna snabbt tidpunkt till dokumentationen.!! 3.Larma räddningstjänsten vid behov!!

Man försöker i Krisplan för Stockholms universitet På rektors uppdrag har säkerhetschefen vid Stockholms universitet arbetat fram en krisplan. Prefekt/motsvarande måste veta hur krisplanen för Stockholm universitet fungerar i stort och vad som förväntas av denne i en krissituation. Ingen krisplan är den andra helt lik.