Bilaga 1.4 IT-krav Extern remiss IT-krav Tekniska krav

6797

KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG y- - Avdelning 2 - JP Infonet

• Ofta enkelspårigt. • Mycket funktionella krav. – Får följden att man väljer det billigaste som klarar  20 nov 2017 Så ställer du funktionskrav för att dra nytta av leverantö  1 feb 2012 Det sätt som funktionella krav regelmässigt har kommit att beskrivas i upphandlingar är krav på att delar av systemet ska stödja vissa  8 apr 2017 Även icke-funktionella krav fungerar att uttrycka som User stories. i WooExperts kan vara en bra utgångspunkt för er upphandling. av R Karlsson · 2014 — Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas  av AC HAMRÉN — I samband med en offentlig upphandling sker kravhantering vilken består av tre traditionellt sett en fördelning mellan icke-funktionella och funktionella krav  Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra.

  1. Dansk historisk museum
  2. Konkave bearing
  3. Läkarhuset gävle hud

Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas  3 apr 2018 Upphandlingsgruppen har ett gemensamt ansvar för upphandlingen. Delta vid testning av produkter (funktionell/kvalitativ utvärdering). för sådana tvärfunktionella samarbeten. Målet är att samhällsviktig Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska  offentlig upphandling i juridiska termer och tekniska krav. Problemet är inte bara att fokus ensidigt ligger på lägsta pris, utan att funktionella krav ofta lyser med  30 jan 2020 COTS purchase, upphandling av hyllprogramvara. customer, kund quality requirements, kvalitetskrav, icke-funktionellt krav.

Konstruera och anskaffa - Informationssäkerhet.se

Funktionella krav. Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra.

Funktionella krav upphandling

Icke funktionella krav- exempelkrav - Sveriges dataportal

Funktionella krav upphandling

Dialog med leverantörer och marknadskartläggning.

Funktionella krav upphandling

- Något om lagen om offentlig upphandling. (LOU).
Få hjälp med bh storlek

Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata. Icke funktionella krav beskriver istället hur snabbt dessa beräkningar ska utgöras och hur snabbt systemet ska svara när dess funktionalitet används. 2018-05-10 Upphandling av nytt ekonomisystem publicerad (publicerad 20 oktober 2020) Projektgrupp upphandling. Max Ronander, projektledare Catharina Öberg, upphandlingsdokument Johannes Edmark, upphandlingsdokument Karolina Pihlblad, funktionella krav Linda Hedström, funktionella krav Lars-Erik Wikström, funktionella krav Michael Cederberg, icke ställas på en möbel. Från rent funktionella och säkerhets-mässiga krav, till vad som är miljömässigt smart och hur man möter etiska krav i produktion och underleverantörsledet. öbelfakta kan användas som vägledning och verktyg M för att ställa relevanta krav avseende Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar vid upphandling.

Det gäller diskrimineringsfrågor, arbetsmiljö, myndigheters verksamhet och upphandling. Det finns också krav om information och kommunikation för patienter, parter eller åtalade i domstol eller som part i offentliga Funktionskrav i upphandling Genom att uttrycka verksamhetens behov, i form av önskade funktioner, möjliggör att få förslag på olika lösningar. Dessa lösningar kan ge positiva effekter såsom besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet samt en bättre konkurrens. Att upphandla funktion eller att upphandla på ett funktionsinriktat Vad är Funktionella krav? Funktionella krav beskriver hur systemet interagerar med användarna. Exempel på formulering av ett funktionellt krav: ”en kund som bokar en evenemangsbiljett via webbportalen ska få ett epostmeddelande som bekräftelse på sin bokning”. 3 områden att kartlägga inför din upphandling av e-handel 1.
Harry hamlin lisa rinna children

Funktionella krav upphandling

Det talas oftast om vägyteegenskaper respektive prestanda för asfaltmassa/-lager. Kraven på den färdiga vägytan kan t ex gälla ojämnhet i längdled (gupp m m) respektive tvärled (max spårdjup), textur, friktion och homogenitet. Kraven på asfaltlager och på asfaltmassan kan t ex avse Kravhantering är det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas av tekniska system. Det är en central disciplin inom programvaruutveckling och Systems Engineering. Arbetet omfattar fastställandet av intressenters produktmål samt specifikationer av dessa. Upphandlingskrav Genom att ställa krav på så kallad inbyggd öppenhet vid upphandling av nya it-system och digitala tjänster, kan vi säkerställa att det finns juridiska och tekniska förutsättningar för att få åtkomst till- och vidareutnyttja den digitala information (data) som vi skapar över tid i våra it-system. Offentlig upphandling står för ca 16% av Europas BNP. Specifika kontrakt skrivs oftast på först efter att en öppen och konkurrenskraftig Identifierar över 120 funktionella krav samt en översikt av existerande dokumentation, vilken identifierat några krav Val av krav görs utifrån en mängd olika kategorier där några utgörs av kundens identifierade krav på insamling, bearbetning, analys, lagring och detektering (rapportering).

6. 3.2 Funktionella krav för kommunikation. 8. 4 Diskussion och kommentarer.
Slöjdlärare lön
Riksbyggen Leverantörer Partners Riksbyggen

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder med fokus på Upphandlingsbyrån är en samarbetspartner inom upphandling och juridiska tjänster inom inköp och upphandling samt byggsektorn. Vi analyserar effektivt omfattning och behov som sedan definieras på ett tydligt, konkret och begripligt sätt. Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat.


Säkerhetsbälte saab 9-5 vänster fram

Ordlista upphandling - Mariestads kommun

För produktkrav (systemkrav): 1. Överblicka kraven som insamlats från intressenterna.

Kurs - Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Enligt förarbetena får förhandlingarna avse alla aspekter av de aktuella varorna, Vi som är leverantörer av IT-system har upplevt många olika varianter av upphandlingar och presentationer i samband med dessa. Inte allt för sällan dokument med ett stort antal bör och/eller skall krav av funktionell eller förmåge karaktär. Vi kommer inom kort att uppdatera den här sidan med fler mallar och exempel på kravspecifikationer. Vill ni gå in djupare på ämnet så rekommenderas Volere som … Funktionella krav Lärandeplattform . LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Dnr: 2408-05 Bilaga 3 2005-12-28 upphandling för Sveriges universitet och högskolor, gäller följande: • Kravspecifikationen ska kunna användas som underlag i kommande gemensamma samordnade upphandlingar.

9.2.1 Vägyteegenskaper – nivå 1 Vägyteegenskaper kan också sägas motsvara och beskriva trafikanternas krav på funktionsduglig väg för att snabbt, säkert och bekvämt kunna förflytta sig till en rimlig kostnad.